Повторне оголошення про конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора ДП «Львівдіалік» ДАК «Укрмедпром»

Публічне акціонерне товариство «Укрмедпром» відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. № 777, повторно оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора ДП «Львівдіалік» ДАК «Укрмедпром»

 1. Найменування підприємства: Дочірнє підприємство «Львівдіалік» Державної акціонерної компанії «Укрмедпром» (ідентифікаційний код – 30274777).
 1. Місцезнаходження підприємства: 79005, вул. Зелена, 12, м. Львів, тел. (0322) 75-47-89.
 1. Основні напрями діяльності ДП «Львівдіалік» ДАК «Укрмедпром» — здійснення:

— підприємницької діяльності для забезпечення населення лікарськими засобами і продукцією медичного призначення, а також потреб держави на промисловій та комерційній основі;

— виробництва, оптової і роздрібної торгівлі товарами у сфері охорони здоров’я.

 1. Строк приймання заяв на участь у конкурсному відборі: 30 календарних днів після оприлюднення оголошення на офіційному сайті ПАТ «Укрмедпром».
 1. Місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок: м. Київ, вул. Лаврська 16 В, 01015, ПАТ «Укрмедпром», телефон для довідок – (044) 339-91-18.
 1. Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою, вимоги щодо їх оформлення:

— заява;

Примітка 1: зразок заяви претендента на участь у конкурсному відборі завантажити/відкрити.

— належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

— біографічну довідку (резюме);

Примітка 2: зразок біографічної довідки (резюме) завантажити/відкрити.

— конкурсну пропозицію;

— згоду на обробку персональних даних;

Примітка 3: Зразок згоди на обробку персональних даних завантажити/відкрити.

— рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

 1. Дата та місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів:

Засідання Комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 18.12.2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Лаврська 16 В, 01015.

Дата проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів: 17.01.2018 р.

Місце проведення конкурсного відбору: ПАТ «Укрмедпром», м. Київ, вул. Лаврська 16 В, 01015.

 1. Вимоги до претендентів на вакантну посаду:

— повна вища фармацевтична, медична, хіміко-біологічна освіта, вища освіта в галузі економіки, фінансів, права, управління підприємством (спеціаліст, магістр);

— стаж роботи на посадах керівника або заступника керівника підприємства виробничої сфери – не менше 5 років;

— відсутність не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, відсутність заборони займати відповідні посади або займатись певними видами діяльності;

— повинен знати:

закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності державного комерційного підприємства;

порядок розроблення і затвердження річного з поквартальною розбивкою фінансового плану, а також інвестиційного плану на середньострокову перспективу (3-5 років) державного підприємства;

перспективи технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі, кон’юнктуру ринку;

організацію виробництва, праці та управління;

порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів;

господарське, податкове, екологічне та трудове законодавство;

етику ділового спілкування та ведення переговорів.

Примітка 4: При визначенні відповідності претендентів встановленим до них вимогам, в частині наявності необхідних знань, враховується відповідність форми документів конкурсної пропозиції вимогам законодавства.

 1. Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

обсяг надходження коштів до бюджетів;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

Примітка 5: Планові показники конкурсної пропозиції мають бути викладеній за формою встановленою законодавством для планових документів державного комерційного підприємства.

 1. Адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає заяву для участі у конкурсному відборі: info@ukrmedprom.com.ua
 1. Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства:

1) баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2013-й рік;

2) баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2) за 6 місяців 2014-го року».

Примітка 6: Завантажити інформацію, що стосується фінансово-економічного стану підприємства в електронній формі.ЗАВАНТАЖИТИ.

Коментування та розміщення посилання заборонено.

Коментарі закриті.