Оголошення щодо календарного плану розміщення ПАТ «Укрмедпром» інформації на 2018 р.

Відповідно до вимог Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712, оприлюднюємо план розміщення інформації на 2018 р.:

 

Зміст інформації, що підлягає оприлюдненню


Строк оприлюднення інформації                           


Оприлюднення регулярної квартальної інформації


У термін не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом


Оприлюднення регулярної річної інформації


До 30 квітня року, наступного за звітним


Коментування та розміщення посилання заборонено.

Коментарі закриті.