Інформація емітента цінних паперів


Інформація про призначення в.о. генерального директора ПАТ «Укрмедпром» — Ястремського Володимира Петровича.

Відкрити/Скачати pdf файл


Інформація про призначення в.о. генерального директора ПАТ «Укрмедпром» — Бабенка Михайла Миколайовича.

Відкрити/Скачати pdf файл


Інформація про призначення в.о. генерального директора ПАТ «Укрмедпром» — Ястремського Володимира Петровича.

Відкрити/Скачати pdf файл


Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПАТ «Укрмедпром» станом на 31.12.2018 рік.

Відкрити/Скачати pdf файл


Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік.

Відкрити/Скачати pdf файл


Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 року.

Відкрити/Скачати pdf файл


Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року.

Відкрити/Скачати pdf файл


Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПАТ «Укрмедпром» станом на 31.12.2017 рік.

Відкрити/Скачати pdf файл


Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.

Відкрити/Скачати pdf файл


Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року.

Відкрити/Скачати pdf файл


Календарний план розміщення ПАТ «Укрмедпром»інформації на 2018 р.

Зміст інформації, що підлягає оприлюдненню


Строк оприлюднення інформації                           


Оприлюднення регулярної квартальної інформації


У термін не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом


Оприлюднення регулярної річної інформації До 30 квітня року, наступного за звітним

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року.

Відкрити/Скачати pdf файл


Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 року.

Відкрити/Скачати pdf файл


Повідомлення про виникнення особливої інформації(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відкрити/Скачати pdf файл


Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік.

Відкрити/Скачати pdf файл


Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПАТ «Укрмедпром»

станом на 31.12.2016 р.

Відкрити/Скачати pdf файл


Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2017 року.

Відкрити/Скачати pdf файл


Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 року.

Відкрити/Скачати pdf файл


Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2016 року.

Відкрити/Скачати pdf файл


Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 року.

Відкрити/Скачати pdf файл


Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік.

Відкрити/Скачати pdf файл


Інформація про звільнення головного бухгалтера Мартинової А. Г..

Відкрити/Скачати pdf файл


Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2015 року.

Відкрити/Скачати pdf файл


Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2015 року.

Відкрити/Скачати pdf файл


Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 року.

Відкрити/Скачати pdf файл


Витяг з Єдиного державного реєстру.

Відкрити/Скачати pdf файл


1. ПАТ «Укрмедпром» діє на підставі статуту, затвердженого наказом МОЗ України від 17.07.2014 р. № 505 «Про зміну назви та затвердження нової редакції статуту Державної акціонерної компанії «Укрмедпром».

2. Міністерством охорони здоров’я України затверджені положення: про Наглядову раду ПАТ «Укрмедпром»; про Ревізійну комісію ПАТ «Укрмедпром»; про виконавчий орган ПАТ «Укрмедпром» (наказ МОЗ України від 24.09.2015 р. № 622). Інші внутрішні положення щодо діяльності ПАТ «Укрмедпром» не затверджувались.

3. Органи управління ПАТ «Укрмедпром»:
а) функції з управління корпоративними правами здійснюється Уповноваженим органом управління – Міністерством охорони здоров’я України, без скликання загальних зборів акціонерів;
б) органом ПАТ «Укрмедпром», який здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу є Наглядова рада ПАТ «Укрмедпром»;
в) одноособовим виконавчим органом управління Товариства є Генеральний директор ПАТ «Укрмедпром»;
г) органом ПАТ «Укрмедпром», який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності товариства є Ревізійна комісія (ревізор) ПАТ «Укрмедпром».

4. Філії та представництва у ПАТ «Укрмедпром» не створювались.

5. Принципи (кодекс) корпоративного управління ПАТ «Укрмедпром» не приймалися.

6. Єдиним органом управління корпоративними правами ПАТ «Укрмедпром» є Міністерство охорони здоров’я України, отже загальні збори не скликаються, протоколи щодо таких зборів та повідомлення про них не складаються.

7. Ревізійна комісія у ПАТ «Укрмедпром» Міністерством охорони здоров’я України не скликана, отже висновки цього органу щодо ПАТ «Укрмедпром» не складаються.

8. Проведення емісії цінних паперів не планується, отже проспект емісії цінних паперів не реєструвався та не може бути оприлюднений.

9. Афілійовані особи ПАТ «Укрмедпром» відсутні.